Privacybeleid

Gratisdatingwebsite.nl respecteert de privacy van alle Leden van Gratisdatingwebsite.nl en hecht dan ook grote waarde aan de bescherming van de door hem/haar verstrekte persoonlijke gegevens en gewenste anonimiteit. Daartoe garandeert Gratisdatingwebsite.nl lid dat:

- zijn/haar persoonlijke gegevens (zoals naam, adres en telefoonnummers) alleen voor administratieve doeleinden worden gebruikt en dat deze apart van de overige gegevens worden opgeslagen en niet aan derden worden verkocht of ter hand gesteld, tenzij Gratisdatingwebsite.nl hiertoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of Gratisdatingwebsite.nl betrokken is bij een overname en/of fusie;

- het door hem/haar verstrekte e-mailadres nooit voor andere Leden zichtbaar is. E-mailcontact tussen Leden verloopt altijd via een aparte server, waardoor de berichten die worden verzonden via de site altijd als afzender deze site dragen;

- hij/zij kan opgeven of hij/zij e-mail van Gratisdatingwebsite.nl (en overige Leden) op zijn/haar e-mailadres wenst te ontvangen;

- commerciële uitingen op de site en in door ons verstuurde e-mailberichten altijd betrekking hebben op voor dating relevante zaken danwel op het door hem/haar opgegeven Profiel en/of zoekprofiel;

- de door hem/haar verstrekte foto zonder zijn/haar toestemming niet bij zijn/haar Profiel wordt geplaatst;

- personen met wie hij/zij liever niet meer in contact komt op eenvoudige wijze kan blokkeren. Het Profiel van Member is dan niet meer zichtbaar voor hem of haar;

- hij/zij Profielen van andere leden kan verbergen. Deze Profielen zullen dan niet langer op de pagina van Member worden getoond;

- hij/zij te allen tijde de mogelijkheid heeft om zijn/haar lidmaatschap te beëindigen en daarmee zijn/haar gegevens te laten wissen;

- indien Gratisdatingwebsite.nl mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dat deze wijzigingen direct in deze Privacy Statement wordt opgenomen.